Objevování křesťanství na Slovensku

Kurzy Objevování křesťanství byly prezentovány na konferenci Máme čo zvestovať s podtitulem EVANJELIZÁCIA PROSTREDNÍCTVOM CIRKEVNÉHO ZBORU ve slovenském Popradu v pátek 6. 4. 2018. Modlíme se za Slovesnko, aby více lidí mohlo poznat živý vztah s Pánem Bohem. Kéž také dá Pán Bůh sílu a moudrost vedoucím sborů při zvěstování evangelia.