Kurz Objevování učednictví

Objevování učednictví – Co je tou největší láskou, kterou jsi poznal?      

Kurz Objevování učednictví vám dává čas a prostor k tomu, abyste se zamysleli nad tím, co to opravdu znamená žít křesťanský život. Hodně lidí čte Bibli, modlí se, chodí do kostela a předává evangelium, ale nikdy se nestane opravdovými učedníky. To co potřebujeme je, aby naše srdce byla uchvácena Kristovou láskou překonávající všechna naše očekávání. Tento osmitýdenní kurz je zaměřen na studium Pavlova listu Filipským a jeho volání, abychom cele žili pro Krista. Je určen těm, kdo začínají žít křesťanský život, i těm, kdo by si rádi věci „osvěžili“, ať už chodí s Kristem jakkoliv dlouho. Je obzvlášť vhodný pro nové věřící, kteří právě dokončili kurz Objevování křesťanství nebo podobný evangelizační kurz. Kurz je ideální absolvovat v malých skupinkách, popř. ve dvojicích.      

  1. Jistota v Kristu
  2. Život v Kristu
  3. Společně v Kristu
  4. Proměněni Kristem
  5. Spravedliví v Kristu
  6. Poznání Krista
  7. Radost v Kristu
  8. Spokojeni v Kristu