Kurzy Objevování křesťanství

Edice kurzů Objevování křesťanství je založena na studiu Bible, postupně představuje Ježíše Krista a ukazuje, kým je Ježíš, proč přišel a co znamená následovat Jej.

Kurzy jsou vhodné pro malé i větší skupiny, u vás doma nebo ve sboru, stejně jako ve dvou v kavárně.

Kurz Objevování křesťanství

Tento kurz je základním kurzem celé série.

Kurz je určený všem hledajícím, kteří se chtějí dozvědět, o co v křesťanství jde. Jeho cílem je na Vícezákladě studia Markova evangelia objevit, kým je Ježíš, proč přišel a co to pro nás znamená.

Více

Kurz Objevování učednictví

Tento osmitýdenní kurz je zaměřen na studium Pavlova listu Filipským a jeho volání, abychom cele žili pro Krista. Je určen těm, kdo začínají žít křesťanský život, i těm, kdo by si rádi tento list „osvěžili“, ať už žijí s Kristem jakkoliv dlouho.

Více

Kurz SOUL

Kurz SOUL je obdobou základního kurzu Objevování křesťanství přizpůsobenou mladé generaci. Může se tak stát nezapomenutelnou výpravou Markovým evangeliem pro vaši mládežnickou skupinku (15+).

Kurz se aktuálně připravuje.

Řekli o kurzu OK

„Kurz velmi poutavým způsobem pomáhá najít odpověď na otázku, co je to křesťanství, odkud se vzalo a o co v něm jde. V dnešním světě bohužel převládá falešný obraz křesťanství. Velmi doporučuji tento kurz všem, hledajícím i věřícím lidem.“

– Grażyna W.

„Měli jsme možnost absolvovat program „Objevování křesťanství“ v celém jeho rozsahu v rámci domácí skupinky. Byla to pro nás zkušenost upevnění základů naší víry a zároveň možnost využít tento materiál jako nástroj k evangelizaci a povzbuzování jiných členů skupinky. Líbí se nám spojení třech prvků: tj. motivačního videa pro každou lekci, poselství evangelia Marka a také závazek kontinuálního studia při plnění úloh. Myslíme si, že tento program má všestranné využití a významně přispívá k osobnímu růstu věřících, a také otevírá možnost lidem teprve hledajícím přiblížit se ke Kristu, dozvědět se o tom, kým On je, a následně učinit rozhodnutí k následování.“

– Bronislav a Larisa L.

„Je těžké najít někoho, kdo umí dobře vysvětlit, o čem je křesťanství. Kurz Objevování křesťanství nechává Markovo evangelium vysvětlit jeho podstatu: kdo je Ježíš, proč přišel a co znamená následovat Ho.“

– Tomáš U.

„Je tomu již 7 let, co jsem poprvé přišel na kurz Křesťanství objeveno na VŠ kolejích v Ústí n. Labem. V úvodu programu jsme se u malého občerstvení bavili o všemmožném, co studenti VŠ zažívají, hráli na kytaru, zpívali a podobně. V druhé části programu probíhalo čtení z Markova evangelia (část Bible) a následné zamyšlení a diskuze ohledně čteného textu. Potěšilo mě, že program probíhal v přátelské atmosféře, byl jednou za čas obohacen o promítání filmů, přednášky, ale i výlety. Kurz rozhodně doporučuji každému, kdo se zajímá o otázky smyslu života, křesťanství, nebo kdo to vlastně byl (je) Ježíš Kristus.“

– Petr E.

„Silnou stránkou tohoto kurzu je to, že jde o systematickou studii jednotlivých pasáží přímo z Markova evangelia. To oceňují zejména ti, kteří mají zájem se poprvé seznámit kvalitní formou se základy učení o Ježíši Kristu, ne jen zprostředkovaně, ale osobní studií samotného zdroje křesťanského učení. Kurz je vhodný také pro ty, kteří už jsou křesťané, ale rádi by si udělali ucelený pohled o Ježíšově osobě přímo z Markova evangelia. Osobně jsem vedl tento kurz do této chvíle asi 6x. Těžko se dají krátce popsat úžasné zkušenosti s touto formou zvěstování evangelia Ježíše Krista a ovoce, které nese. To nejlepší co mohu udělat je kurz doporučit a přát Vám, abyste zakusili sami.“

– Jirka K.