Workshop Objevování učednictví

Pro ty z vás, kteří se z nejrůznějších důvodů nemůžete dostavit do Ostravy, jsme připravili školení kurzu Objevování učednictví s Craigem Dyerem v Praze formou workshopu. Kurz Objevování učednictví může následovat po kurzu Objevování křesťanství nebo být použit samostatně pro vedení nově obrácených, případně všech křesťanů, kteří si rádi zopakují základy učednictví z listu Filipským.  Craig nám prakticky ukáže, jak jednoduše vést kurz Objevování učednictví a předá své mnohaleté zkušenosti.

Craig Dyer je vedoucím týmu školitelů v organizaci Christianity Explored Ministries ve Velké Británii a aktuálně cestuje po celém světě, aby vyučoval a povzbuzoval věřící k předávání evangelia a vedení nově obrácených za Kristem. Svou službu vystihuje slovy: „Vyzbrojit stovky, aby učili tisíce, kteří zachrání miliony.“ Předtím působil 20 let jako kazatel, má manželku a tři dcery.

Cena workshopu při rezervaci předem: 100 Kč.

Rezervujte si svá místa předem zde.

Cena workshopu na místě: 150 Kč.

Doprava: stanice metro Jiřího z Poděbrad, Praha 3.

Materiály ke kurzu Objevování učednictví lze zakoupit na místě případně zde.