Konference Impuls k evangelizaci a misii

 

Hodil by se Vám nový impuls ke sdílení evangelia?

Konference Impuls k evangelizaci a misii je tu pro Vás.

Vizí konference je povzbudit křesťany ve službě nesení evangelia ve smyslu velkého pověření:

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku (Mat. 28, 19-20).

Hlavním tématem konference je vedení nově obrácených za Kristem na základě biblických impulsů z listu Filipským.

  • Účastníci konference budou mít možnost seznámit se s novým kurzem Objevování učednictví ze série kurzů Objevování křesťanství a být proškoleni, aby tento kurz mohli vést. Kurz může následovat po kurzu Objevování křesťanství nebo být veden samostatně.
  • Pro účastníky, kteří ještě neprošli školením základního kurzu Objevování křesťanství, bude připraveno školení tohoto kurzu.
  • Zároveň zájemci o vedení skupinek z řad mládeží a dorostů se budou moci zúčastnit školení mládežnické verze Objevování křesťanství (15+) pod názvem SOUL.

Všechny tři kurzy Objevování křesťanství, Objevování učednictví a SOUL tak vytváří sérii kurzů Objevování křesťanství,  jejichž cílem je za pomoci studijních materiálů představit evangelium hledajícím a také je dále vést na jejich cestě učednictví.

Tímto chceme, aby konference nebyla jen o obecném povzbuzení k evangelizaci, ale aby účastníci odcházeli vyzbrojeni novými znalostmi a také materiály, které budou moci použít v praxi při vedení kurzů. Účastníci se také budou moci sdílet se svými výzvami a řešeními. Na konferenci se můžete mimo jiné naučit také, jak vést skupinku a diskuzi.

Koho můžete na konferenci potkat? 

  • Hlavním hostem konference je Craig Dyer z organizace Christianity Explored Ministries ve Velké Británii. Craig aktuálně cestuje po celém světě, aby vyučoval a povzbuzoval věřící k předávání evangelia a k vedení nově obrácených za Kristem. Svou službu vystihuje slovy: „Vyzbrojit stovky, aby trénovali tisíce, kteří zachrání miliony.“ Předtím působil 20 let jako pastor, má manželku a tři dcery.
  • Na konferenci zveme jak vedoucí skupinek z různých částí republiky a kohokoliv, kdo má zájem být povzbuzen k evangelizační práci a v případě zájmu být proškolen pro vedení jednoho z kurzů. Konference je vhodná pro všechny věkové kategorie včetně vedoucích mládeží a dorostů. Budeme se těšit také na svědectví těch, kteří na kurzech Objevování křesťanství uvěřili.

Cena (bez noclehu): 500 Kč dospělí, 300 Kč studenti.

Možnost přihlášení a další praktické informace budou k dispozici v průběhu srpna.

Načerpejte biblické impulsy pro vedení Kristových učedníků, objevte nové možnosti služby a získejte nové impulsy do evangelizace a misie!

12–13. října 2018, od pátku 17.00 do soboty 15.30. Budova Církve bratrské, Ostrava (tř. 28. října 148).

0 Comments

Add a Comment