Aktuality

V roce 2018 proběhlo 31 kurzů Objevování křesťanství a 16 kurzů Objevování učednictví (z toho 2 misijní). Jsme Pánu Bohu vděční za každého jednoho vedoucího, za každého jednoho hledajícího člověka zapojeného do Vašich sborů a za každého, kdo se rozhodne vydat svůj život Ježíši.

Děkujeme Pánu Bohu za to, že jsme na jaře letošního roku vydali videa ke kurzu SOUL a měli jsme možnost tento kurz prezentovat na setkáních vedoucích mládeže v Praze, ve Valašském Meziříčí, v Českém Těšíně, v Polsku a na konferenci v Kroměříži. Na prezentace budou navazovat školení pro vedoucí tohoto kurzu pro mládež. V případě vašeho zájmu nám napište.

Aktuálně pracujeme na novém zkráceném vydání kurzu Objevování křesťanství s novými videi a sedmi kapitolami. Děkujeme vám za Vaše modlitby a finanční podporu, bez které bychom nebyli schopni pokračovat ve vydávání nových materiálů. Nadále prosíme o Vaše přispění k vydávání nových materiálů.

Plánované letní akce:

 • Od 15. června. do 16. června. bude náš tým na XcamPu ve Smilovicích u Třince.
 • v sobotu 24. srpna nás můžete najít v prezentačním stánku na festivalu United ve Vsetíně.

Připravte se na kurzy po prázdninách:

 • v sobotu 31. srpna od 9:00 se koná dopolední školení pro vedoucí Objevování křesťanství pro mládež SOUL v Brně na Kounicově 272/15 (Modlitebna CB Kounicova) Více zde. Další data budou k dispozici na našich stránkách.

Připojte se k nám v přímluvných modlitbách za všechny plánované kurzy začínající na podzim. Zájemcům o zapojení do modliteb zašleme více informací.

NOVÉ KURZY

Kurz Objevování učednictví

Kurz Objevování učednictví vám dává čas a prostor k tomu, abyste se zamysleli nad tím, co to opravdu znamená žít křesťanský život.

Hodně lidí čte Bibli, modlí se, chodí do kostela a předává evangelium, ale nikdy se nestane opravdovými učedníky. To co potřebujeme je, aby naše srdce byla uchvácena Kristovou láskou překonávající všechna naše očekávání.

Tento osmitýdenní kurz je zaměřen na studium Pavlova listu Filipským a jeho volání, abychom cele žili pro Krista. Je určen těm, kdo začínají žít křesťanský život, i těm, kdo by si rádi věci „osvěžili“, ať už chodí s Kristem jakkoliv dlouho. Je obzvlášť vhodný pro nové věřící, kteří právě dokončili kurz Objevování křesťanství nebo podobný evangelizační kurz. Kurz je ideální absolvovat v malých skupinkách, popř. ve dvojicích.

 1. Jistota v Kristu
 2. Život v Kristu
 3. Společně v Kristu
 4. Proměněni Kristem
 5. Spravedliví v Kristu
 6. Poznání Krista
 7. Radost v Kristu
 8. Spokojeni v Kristu

KURZ SOUL PRO MLÁDEŽ

Kurz SOUL je nezapomenutelnou výpravou Markovým evangeliem pro vaši mládežnickou skupinku (15+) v 7 interaktivních lekcích s víkendovým nebo denním výjezdem.

Zkoumej Biblické odpovědi na velké životní otázky a objev nejlepší zprávu, kterou jsi kdy slyšel.

Je to zpráva o Bohu.

Je to zpráva o tobě.

A to vše je o Ježíši.

Sedm dilů série zkoumá Ježíšovu identitu, poslání a povolání a každý díl obsahuje kopii Markova evangelia.

Kurz SOUL sestává z průvodce studiem pro vedoucí, studijního průvodce pro účastníky kurzu a videí přiložených ke každé lekci.

SOUL je k zakoupení na našem webu: www.promisecz.org.