Aktuality

Konference Impuls k evangelizaci a misii

Připravujeme pro Vás konferenci Impuls k evangelizaci a misii, kde proběhne školení nového kurzu Objevování učednictví a Soul, 12.–13.října 2018, Ostrava (budova Církve bratrské: tř. 28. října 148).

Školení Objevování křesťanství v Přerově

Na začátku dubnu proběhlo školení Objevování křesťanství v Přerově. Sbor Armády spásy se rozhodl kurz pořádat v rámci existující skupinky od následujícího čtvrtka, kde se scházejí věřící i nevěřící. Modlíme se za věřící i nevěřící v jejich skupince, aby Pán Bůh jim dával porozumět Božímu slovu a aby obracel jejich zrak k Němu.

 • Pokračování kurzu Objevování křesťanství (OK) s názvem Objevování učednictví bylo právě vydáno.
 • Výhledově potom budeme v letošním roce pokračovat vydáním kurzu OK pro mládež s názvem Soul. Pro příští rok plánujeme zkrácenou verzí Objevování křesťanství a také Objevováním života , který díky svému přitažlivému obsahu a jednoduché formě může předcházet základní kurz OK.
 • Připravujeme také aktualizování webových stránek projektu Objevování křesťanství i naší organizace PROMISE CZ.

Kurz Objevování učednictví

Kurz Objevování učednictví vám dává čas a prostor k tomu, abyste se zamysleli nad tím, co to opravdu znamená žít křesťanský život.

Hodně lidí čte Bibli, modlí se, chodí do kostela a předává evangelium, ale nikdy se nestane opravdovými učedníky. To co potřebujeme je, aby naše srdce byla uchvácena Kristovou láskou překonávající všechna naše očekávání.

Tento osmitýdenní kurz je zaměřen na studium Pavlova listu Filipským a jeho volání, abychom cele žili pro Krista. Je určen těm, kdo začínají žít křesťanský život, i těm, kdo by si rádi věci „osvěžili“, ať už chodí s Kristem jakkoliv dlouho. Je obzvlášť vhodný pro nové věřící, kteří právě dokončili kurz Objevování křesťanství nebo podobný evangelizační kurz. Kurz je ideální absolvovat v malých skupinkách, popř. ve dvojicích.

 1. Jistota v Kristu
 2. Život v Kristu
 3. Společně v Kristu
 4. Proměněni Kristem
 5. Spravedliví v Kristu
 6. Poznání Krista
 7. Radost v Kristu
 8. Spokojeni v Kristu

Již brzy k dostání.

 

KURZ SOUL PRO MLÁDEŽ

Kurz SOUL je nezapomenutelnou výpravou Markovým evangeliem pro vaši mládežnickou skupinku (15+) v 7 interaktivních lekcích s víkendovým nebo denním výjezdem.

Zkoumej Biblické odpovědi na velké životní otázky a objev nejlepší zprávu, kterou jsi kdy slyšel.

Je to zpráva o Bohu.

Je to zpráva o tobě.

A to vše je o Ježíši.

Sedm dilů série zkoumá Ježíšovu identitu, poslání a povolání a každý díl obsahuje kopii Markova evangelia.

Kurz SOUL sestává z průvodce studiem pro vedoucí, studijního průvodce pro účastníky kurzu a videí přiložených ke každé lekci.

SOUL bude v ČR vydán během léta 2018.